Piwowarstwo domowe a prawo

Czy legalne jest wytwarzanie domowego piwa? Co na to prawo?

Każdy początkujący piwowar zadaje sobie takie pytanie. W prawie polskim nie ma szczególnie uwzględnionego domowego warzenia piwa, ale jest kilka paragrafów, na których można się oprzeć.

Na początek ustawa o podatku akcyzowym:

Art. 47. 1. Produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji:

piwa, wina i napojów fermentowanych, wytwarzanych domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nieprzeznaczonych do sprzedaży;

Z artykułu wynika, że warzenie piwa domowym sposobem jest legalne i jeżeli warzy osoba fizyczna na własny użytek to jest wyłączona ze składu podatkowego, czyli nie płaci podatku.

Kolejny punkt: Dyrektywa

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992, która jest zgodna z prawem unijnym a dotyczy harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych.

Art. 10 i 14 stanowi. Zgodnie z warunkami określonymi dla zapewnienia prostego stosowania niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą zwolnić od podatku akcyzowego inne napoje przefermentowane, niemusujące i musujące, produkowane przez osobę fizyczną i spożywane przez taką osobę, członków jej rodziny lub gości, pod warunkiem, że nie jest dokonywana sprzedaż tych napojów.

Z dyrektywy wynika, że jednym z warunków jest warzenie domowym sposobem, czyli standardowy garnek wiaderka, jako fermentory a nie warzelnia na całą piwnicę z wybiciem 1000 litrów.

Kolejnym warunkiem musi to być osoba fizyczna tu sprawa jest jasna i nie ma, co się rozwodzić.

Ostatnim warunkiem jest na własny użytek i tu sprawa robi się trochę skomplikowana. Można spożywać samemu, poczęstować gości, którzy wpadli z wizytą, poczęstować wujka, ojca, dziadka, czy kolegę z pracy lub sąsiada na wspólnym grillu.

Sytuacja się zmienia, jeżeli chcemy komuś dać w prezencie np. znajomym za podlanie kwiatków czy wymienić się z innym piwowarem domowym. Zaczynamy wtedy działać na granicy prawa, ponieważ sprzedaż jest zdefiniowana w ustawie o podatku akcyzowym, jako czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot.

Czyli z definicji wynika się zarówno tradycyjna sprzedaż, ale także wymiana, czy nawet darowizna jest formą sprzedaży.

Na koniec jak sytuacja piwowarów domowych wygląda w innych krajach(źródło):

 • Australia – Legalne dla własnego użytku
 • Kanada – Legalne w większości kraju
 • Czechy – Legalne do 200l rocznie (ale trzeba zgłosić)
 • Dania – Legalne dla własnego użytku
 • Finlandia – Legalne dla własnego użytku
 • Niemcy – Legalne do 200l rocznie (ale trzeba zgłosić)
 • Węgry – Legalne do 1000l rocznie (ale trzeba zgłosić)
 • Irlandia – Legalne dla własnego użytku
 • Nowa Zelandia – Legalne dla własnego użytku
 • Norwegia – Legalne dla własnego użytku
 • Rosja – Legalne dla własnego użytku
 • Szwecja – Legalne dla własnego użytku
 • Wielka Brytania – Legalne dla własnego użytku
 • Stany Zjednoczone – Legalne dla własnego użytku we wszystkich stanach. W 2013r. ostatnie dwa stany zalegalizowały piwowarstwo domowe (Alabama i Missisipi)
Stout

Wpis został przygotowany na podstawie artykułu z browarparagraf.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.